Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Phương Thanh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/07/1996
 Lượt xem: 55    Cập nhật ngày: 19/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính Nhân sự (C&B)

Đại học

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Chuyên viên nhân sự - Phòng Lao động Tiền lương
1. Tổng hợp biến động nhân sự của toàn công ty quy mô 1000 nhân sự:
- Theo dõi và làm trượt giá cho NLĐ.
- Tổng hợp, quản lí, điều hành chung nhóm bảo hiểm tại 3 miền: Hà Nội, Đà
Nẵng, Hồ Chí Minh.
2. Tham gia trực tiếp vào việc xây dựng chính sách phúc lợi, trả lương, thưởng
theo luật lao động, luật BHXH.
3. Thực hiện việc tính lương, thưởng và phúc lợi cho toàn thể nhân viên theo
đúng quy trình và quy chế lương thưởng của công ty:
- Phụ trách công tác tính lương, nghỉ phép, thưởng, các chế độ phúc lợi cho
toàn công ty quy mô 1000 nhân sự.
- Giải đáp mọi thắc mắc liên quan chính sách tiền lương và các vấn đề có liên
quan khác trong phạm vi công việc.
4. Thực hiện công tác vềBHXH, BHYT, BHTN: Lên biến động bảo hiểm hàng
tháng, thanh toán bảo hiểm hàng tháng, kê khai BHXH điện tử,tư vấn chế độ bảo
hiểm cho CBNV và quản lý,..
- Chuẩn bị hồ sơ và giải trình với cơ quan bảo hiểm khi có yêu cầu.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc các công việc liên quan đến chế độ bảo hiểm cho
CNBN.
5. Thực hiện đăng kí mã số thuế TNCN, NPT cho CBNV; quyết toán thuế TNCN
cho NLĐ.
6. Quản lý hồ sơ lao động, cập nhật biến động nhân sự, sơ đồ tổ chức:
- Thực hiện các công tác về điều chỉnh lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm.
7. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
(từ 09/2020 đến 10/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

9-12 triệu

- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lí thời gian
- kỹ năng làm việc nhóm
- Tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng An
Chưa cập nhật.