Thông tin ứng viên


Bùi Thị Hải

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/06/1980
 Lượt xem: 51    Cập nhật ngày: 15/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán tổng hợp

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Phó phòng

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

10-15 triệu

Hiểu biết pháp luật về kế toán, thuế và bảo hiểm.
Có kinh nghiệm trong công tác kế toán và làm việc với kiểm toán , thanh tra thuế nhiều năm.
Sử dụng thành thạo vi tính và phần mềm SLM, Perfect.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trường An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê thị thu thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Lê Ngọc Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Quế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thanh Thuý
Hải Phòng