Thông tin ứng viên


Ngô Hùng Anh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/01/1993
 Lượt xem: 16    Cập nhật ngày: 13/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý công nhân

Trung học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Quản lý điều hành
Sản xuất, vận hành sản xuất

thỏa thuận

Kinh nghiệm trong ngành tài chính 2 năm tại công ty MiraeAsset , 5 năm kinh nghiệp quản lý công nhân tại công ty Sơn Nam Nghị

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Xuân Định
Lào Cai
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Đức Tiến
Hải Dương
Ảnh đại diện
Đàm Đức Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thuần
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Hùng Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phong Biền
Hải Phòng