Thông tin ứng viên


Hoàng Mơ

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 18/12/1991
 Lượt xem: 129    Cập nhật ngày: 13/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
__ Thu tiền bán hàng
_Kiểm tra chính xác thông tin ghi hoá đơn, theo dõi việc xuất hoá đơn GTGT và gửi cho KH Tập hợp chứng từ hoá đơn
_ Cập nhật chứng từ kế toán vào phần mềm, Lập tờ khai thuế hàng tháng và nộp thuế. Tính phân bổ kấu hao hàng tháng. Tính lương cho CNV. Lưu trữ chứng từ sổ sách. Theo dõi chi tiết công nợ và hàng tồn kho

Công ty CP Phúc Trình
(từ 01/2017 đến 06/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

5-6 triệu

Nhiệt tình, có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuyết Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Việt Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ha
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.