Thông tin ứng viên


Như Nguyễn

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/03/1996
 Lượt xem: 126    Cập nhật ngày: 02/04/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Viên hành chính nhân sự

Cao đẳng

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Thực hiện công việc tư vấn, bán hàng, thu ngân
Theo dõi công, làm lương, công nợ của công ty
Theo dõi xuất nhập vật tư công ty

Công ty TBYT Đông Thành
(từ 10/2017 đến 03/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

5-7 triệu

Làm lương, chấm công, bảo hiểm xã hội
Quy định, nội quy công ty
Bán hàng kiêm thu ngân
Tư vấn và giao dịch với khách hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thúy Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thanh Ha
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Khánh Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hiếu
Hải Dương
Ảnh đại diện
Lê Hồng Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tăng Thị Thu Hà
Hải Phòng