Thông tin ứng viên


Lưu Thu Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/07/1994
 Lượt xem: 146    Cập nhật ngày: 05/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính văn phòng

Đại học

2 năm

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
- Gia sư tiểu học
- Học tiếng Hàn Quốc

Gia sư
(từ 12/2018 đến 03/2019)

Nhân viên

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý

7-15 triệu

- Làm việc nhóm và làm việc độc lập;
- Dễ hòa nhập môi trường;
- Chịu khó học hỏi.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đào Ngọc Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Linh Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hồng Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngọc Hoan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Hà
Hải Phòng