Thông tin ứng viên


Lưu Thu Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/07/1994
 Lượt xem: 105    Cập nhật ngày: 26/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính văn phòng

Đại học

2 năm

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề
- Gia sư tiểu học
- Học tiếng Hàn Quốc

Gia sư
(từ 12/2018 đến 03/2019)

Nhân viên

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý

7-15 triệu

- Làm việc nhóm và làm việc độc lập;
- Dễ hòa nhập môi trường;
- Chịu khó học hỏi.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Mị
Hải Phòng
Ảnh đại diện
HOÀNG THỊ THANH THỦY
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Kiều Oanh
Chưa cập nhật.