Thông tin ứng viên


Phạm Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/01/1991
 Lượt xem: 394    Cập nhật ngày: 10/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính - nhân sự

Đại học

5 năm

Văn phòng, hành chính, trợ lý
- Thư ký cho Giám đốc kinh doanh
- Phụ trách mảng hành chính, nhân sự, chấm công cho nhân viên
- Hỗ trợ phòng kinh doanh
- Báo cáo kết quả hàng tháng, hàng quý
- Hỗ trợ văn phòng tổ chức sự kiện.

Công ty Bảo hiểm Manulife
(từ 01/2019 đến 12/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

5-7 triệu

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng giao tiếp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thư
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
VŨ THỊ THU HẢI
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thùy Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hồng Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc
Hải Phòng