Thông tin ứng viên


Phạm Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/01/1991
 Lượt xem: 100    Cập nhật ngày: 19/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính - nhân sự

Đại học

5 năm

Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý
- Thư ký cho Giám đốc kinh doanh
- Phụ trách mảng hành chính, nhân sự, chấm công cho nhân viên
- Hỗ trợ phòng kinh doanh
- Báo cáo kết quả hàng tháng, hàng quý
- Hỗ trợ văn phòng tổ chức sự kiện.

Công ty Bảo hiểm Manulife
(từ 03/2014 đến 10/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

5-7 triệu

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng giao tiếp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lụa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Như Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kim Tuyến
Chưa cập nhật.