Thông tin ứng viên


Phạm Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/01/1991
 Lượt xem: 205    Cập nhật ngày: 12/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính - nhân sự

Đại học

5 năm

Văn phòng, hành chính, trợ lý
- Thư ký cho Giám đốc kinh doanh
- Phụ trách mảng hành chính, nhân sự, chấm công cho nhân viên
- Hỗ trợ phòng kinh doanh
- Báo cáo kết quả hàng tháng, hàng quý
- Hỗ trợ văn phòng tổ chức sự kiện.

Công ty Bảo hiểm Manulife
(từ 03/2016 đến 12/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

5-7 triệu

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng giao tiếp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thương Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ thị thanh thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thu Chang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Mai Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Quý
Chưa cập nhật.