Thông tin ứng viên


Lê Trọng Tuấn

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/08/1990
 Lượt xem: 199    Cập nhật ngày: 26/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Mua bán/Ngoại thương/Xuất nhập khẩu

Đại học

Trên 5 năm

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Maintain existing customer relationship as well as develop new customer to ensure sales target by monthly/quarterly/annually,
Regularly visiting customer to ensure support / market share to company products/services
Solving issues
Quotation, negotiation and make business contracts
Follow up market intelligences, services alignment

Maersk Vietnam
(từ 03/2018 đến 10/2020)

Phó phòng

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

2-10 triệu

Sales, negotiation, persuading,
Microsoft office
English communication
Solving problem
Leading team to achieve target

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
LÊ THỊ HẢI YẾN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
To Hoang Long
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị huế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quang Huấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Minh Nhã
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn văn huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thanh Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Khôi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn đức việt
Chưa cập nhật.