Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Phương Hồng

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 26/09/1993
 Lượt xem: 136    Cập nhật ngày: 08/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nguyễn Thị Phương Hồng - Nhân viên kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
1.Thủ kho
2.Kê khai thuế theo quý
3.Theo dõi công nợ
4.Chấm công, ghi chép thu chi của các phương tiện vận tải

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại vận tải Gia Hưng Hải phòng.
(từ 03/2014 đến 06/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

5-9 triệu

Tiếng Anh : TB
Tin học văn phòng : Khá
Kỹ năng mềm : TB Khá

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đặng thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Đức Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuyết Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Mai Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Giang Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Tuyết
Hải Phòng