Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Phương Hồng

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 26/09/1993
 Lượt xem: 179    Cập nhật ngày: 08/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nguyễn Thị Phương Hồng - Nhân viên kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
1.Thủ kho
2.Kê khai thuế theo quý
3.Theo dõi công nợ
4.Chấm công, ghi chép thu chi của các phương tiện vận tải

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại vận tải Gia Hưng Hải phòng.
(từ 03/2014 đến 06/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

5-9 triệu

Tiếng Anh : TB
Tin học văn phòng : Khá
Kỹ năng mềm : TB Khá

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuyết Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Việt Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ha
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.