Thông tin ứng viên


Phạm Minh Thắng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/12/1995
 Lượt xem: 131    Cập nhật ngày: 28/08/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


HÀNG HẢI, VẬN CHUYỂN, XUẤT NHẬP KHẨU

Đại học

1 năm

Hàng Hải/Vận tải biển

PACIFIC LOGISTICS
(từ 05/2017 đến 02/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu...
Giao nhận/ vận chuyển/ kho bãi
Hàng Hải/Vận tải biển

6-7 triệu

Thành thạo kỹ năng WORD, EXCEL
TOEIC: 650

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vu An Dong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phú Quyết
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Được
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Dương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kim Tuyến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tăng Văn Bình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Minh Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tất Đạt
Chưa cập nhật.