Thông tin ứng viên


Vũ Đức Huynh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/09/1983
 Lượt xem: 183    Cập nhật ngày: 12/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ lý/Hành chính/Phiên dịch tiếng Anh - Nga

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự

Neyrat Peyronie Ltd (Hải Dương)
(từ 01/2014 đến 04/2019)

Nhân viên

Trưởng phòng

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Hành chính, văn phòng, nhân sự

10-15 triệu

Trợ lý - Phiên dịch

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Giáp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai kim phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen thuy ha
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Chi Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Ni
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Hương
Hải Phòng