Thông tin ứng viên


Vũ Đức Huynh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/09/1983
 Lượt xem: 163    Cập nhật ngày: 12/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ lý/Hành chính/Phiên dịch tiếng Anh - Nga

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự

Neyrat Peyronie Ltd (Hải Dương)
(từ 01/2014 đến 04/2019)

Nhân viên

Trưởng phòng

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Hành chính, văn phòng, nhân sự

10-15 triệu

Trợ lý - Phiên dịch

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Thơm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen thi huyen trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Thị Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hồng
Hải Phòng