Thông tin ứng viên


Bùi Việt Cường

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/03/1973
 Lượt xem: 31    Cập nhật ngày: 23/05/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Mua hàng, Kho vận, Vật tư

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
Operate Service Manager tại công ty TNHH Builder Quang Nguyễn, Cabramatta, Australia 2166

Quang Nguyen Engineering and Structural P/L
(từ 10/2012 đến 05/2019)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Quản lý điều hành

25-30 triệu

Ngoại Thương Kinh tế VT biển
Ngoại ngữ Anh 4 skills
Ngoại ngữ Trung 2 skills +
Mua hàng
Quản lý vật tư XNT

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Công Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thế Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Việt Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Khắc Hợp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Duy Son
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Thọ
Chưa cập nhật.