Thông tin ứng viên


Vũ Thế Khánh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/03/1996
 Lượt xem: 20    Cập nhật ngày: 04/05/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh, thị trường

Cao đẳng

4 năm

Bảo hiểm. tư vấn
Tư vấn cho KH thấy được giá trị nhân văn của Bảo Hiểm và từ đó kí hợp đồng với KH

Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Life Việt Nam
(từ 05/2020 đến 05/2021)

Nhân viên

Trưởng phòng

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

8-15 triệu

Điện Công Nghiệp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tạ Đình Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thế Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Hồng Lên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm lượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Kông
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Yên
Chưa cập nhật.