Thông tin ứng viên


Trần Thị Oanh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/03/1999
 Lượt xem: 59    Cập nhật ngày: 14/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trần Thị Oanh - Hành chính văn phòng, xuất nhập khẩu

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Hoàn thiện giấy làm việc, kiểm toác các phần hành được giao
- Hỗ trợ thu thập chứng từ, bằng chứng kiểm toán
- Soát xét báo cái tài chính trước khi phát hành
- Hỗ trợ phát hành báo cáo tài chính
- Dịch báo cáo tài chính Việt - Anh

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
(từ 05/2021 đến 04/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

5-8 triệu

- Tin học văn phòng: MOS Specialist
- Ngoại ngữ: IELTS 7.5

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Hồng Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần thanh tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hải Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Thuỷ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần văn tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Hà Lan
Hải Phòng