Thông tin ứng viên


Vũ Thu Hiền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 18/07/1999
 Lượt xem: 49    Cập nhật ngày: 08/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên chứng từ

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

6-9 triệu

Đại học Thương Mại- chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ninh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn xuân trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thuần
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Biên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phạm Kim Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huế
Hải Phòng