Thông tin ứng viên


Nguyễn Đức Thọ

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/06/1992
 Lượt xem: 30    Cập nhật ngày: 21/03/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Có cơ hội thăng tiến

Đại học

5 năm

Nhân viên kinh doanh
Tư vấn bán hàng sản phẩm ô tô.
Hoàn thành chỉ tiêu cá nhân và của nhóm

Công ty TNHH kknh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast
(từ 05/2019 đến 11/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Quản lý điều hành

thỏa thuận

Kinh nghiệm sale 5 năm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tạ Đình Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thế Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Hồng Lên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm lượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Kông
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Công Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Huế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quang Minh
Chưa cập nhật.