Báo giá dịch vụ đăng tin tuyển dụng

Quảng cáo

900.000đ/tuần

900.000đ/1 tuần

1.800.000đ(-10%) /2 tuần

2.700.000đ(-15%) /3 tuần

3.600.000đ(-20%) /4 tuần

7.200.000đ(-25%)/8 tuần

Banner

600.000đ/tuần

600.000đ /1 tuần

1.200.000đ(-10%) /2 tuần

1.800.000đ(-15%) /3 tuần

2.400.000đ(-20%) /4 tuần

4.800.000đ(-25%) /8 tuần

Tuyển gấp

400.000đ/tuần

400.000đ /1 tuần

800.000đ(-10%) /2 tuần

1.200.000đ(-15%) /3 tuần

1.600.000đ(-20%) /4 tuần

3.200.000đ(-25%) /8 tuần

Dịch vụ

10 điểm/xem

10 điểm /1 lượt xem hồ sơ

50 điểm/up tin lên TOP