Thông tin ứng viên


Lê Thị Yến

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/10/1992
 Lượt xem: 7    Cập nhật ngày: 09/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán tổng hợp

Đại học

2 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
- Biết sử dụng phần mềm kế toán G9, Misa
- Thành thạo tin học văn phòng, thành thạo kế toán trên excel, world
- Hàng ngày lập chứng từ, thu thập chứng từ, cuối quý cân đối đầu vào - đầu ra, hạch toán kế toán, lập chứng từ sổ sách lưu nội bộ, lưu thuế.
- Lập tờ khai, nộp thuế hàng quý, lập báo cáo tài chính cuối năm.
- Lập chứng từ thu chi nội bộ
- Chấm công nhân viên, làm bảng lương, thanh toán lương.
- Lập hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng kinh tế theo yêu cầu của giám đốc.
- Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ cuối tháng, thu hồi công nợ, thanh toán công nợ
- Giao dịch ngân hàngập nhật.

Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Trường Xuân
(từ 08/2015 đến 08/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

3-4 triệu

word, excel, power point

Gợi ý ứng viên tương tự