Thông tin ứng viên


Lê Thị Yến

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/10/1992
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 09/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Kế toán tổng hợp

Đại học

2 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Trường Xuân

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

5-7 triệu

word, excel, power point