Thông tin ứng viên


Ngô Thị Đức

Giới tính: Chưa cập nhật. - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 17/03/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 07/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Hồ sơ xin việc

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


Chưa cập nhật.

toeic tin học văn phòng