Thông tin ứng viên


Nguyễn Mạnh Hiệp

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 22/07/1991
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 20/12/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Vị trí IT

Đại học

3 năm

IT phần cứng/ phần mềm
- Nhân viên IT, support user, xử lý sự cố về network và system

Công ty phát triển phần mềm xây dựng Aureole CSD
(từ 02/2017 đến 12/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông
Hành chính-văn phòng / Nhân sự
IT phần cứng/ phần mềm

thỏa thuận

- Xử lý và khắc phục sự cố máy tính, máy in, máy photo
- Hỗ trợ người sử dụng máy tính, máy in
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Nhân viên IT, support user, xử lý sự cố về network và system

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
khổng hữu lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Thoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hải
Hải Dương
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Đoan Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ĐINH THỊ ANH
Hải Phòng