Thông tin ứng viên


Nguyễn Mạnh Hiệp

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 22/07/1991
 Lượt xem: 8    Cập nhật ngày: 20/12/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Vị trí IT

Đại học

3 năm

IT phần cứng/ phần mềm
- Nhân viên IT, support user, xử lý sự cố về network và system

Công ty phát triển phần mềm xây dựng Aureole CSD
(từ 02/2017 đến 12/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông
Hành chính-văn phòng / Nhân sự
IT phần cứng/ phần mềm

8-0.01 triệu

- Xử lý và khắc phục sự cố máy tính, máy in, máy photo
- Hỗ trợ người sử dụng máy tính, máy in
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Nhân viên IT, support user, xử lý sự cố về network và system

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thiết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Tuyết Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đình Kiên
Thanh Hóa
Ảnh đại diện
Đào Bá Trình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Công Thành
Hải Phòng