Thông tin ứng viên


Trịnh Đức Xuân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/08/1995
 Lượt xem: 24    Cập nhật ngày: 10/12/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Hàng Hải/Vận tải biển

5-8 triệu

- Có khả năng giao tiếp tốt với mọi người
- Hòa đồng, thân thiện với tập thể
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Có khả năng tiếp thu tốt và ham học hỏi
- Nhiệt tình trong công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Hoài
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Lộc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Hồng Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phan Hồng Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Minh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Minh Thưởng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Việt Hường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Chưa cập nhật.