Thông tin ứng viên


Trịnh Đức Xuân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/08/1995
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 10/12/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Hàng Hải/Vận tải biển

5-8 triệu

- Có khả năng giao tiếp tốt với mọi người
- Hòa đồng, thân thiện với tập thể
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Có khả năng tiếp thu tốt và ham học hỏi
- Nhiệt tình trong công việc

Gợi ý ứng viên tương tự