Thông tin ứng viên


Mai Công Vinh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/06/1975
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 13/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính-văn phòng / Nhân sự

Công ty

Trưởng phòng

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.