Thông tin ứng viên


Mai Công Vinh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/06/1975
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 13/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Trưởng/Phó phòng nhân sự.

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính-văn phòng / Nhân sự
- Tham mưu, xây dựng nội quy lao động Công ty, quy chế lương
- Công tác tuyển dụng
- Phụ trách công tác quản lý lao động, chấm công, tính lương, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng cho toàn công ty;
- Phụ trách công tác làm các thủ tục đóng bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách đối với CBCNV;
- Phụ trách công tác làm giấy phép lao động, hộ chiếu, Visa, đăng ký tạm trú cho cán bộ, chuyên gia kỹ thuật nước ngoài làm việc tại công ty
- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật, điều động
- Phụ trách công tác an toàn, vệ sinh môi trường, PCCC
- Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh trật tự

Công ty Sản xuất
(từ 11/2009 đến 09/2017)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Hành chính-văn phòng / Nhân sự

10-15 triệu

- Soạn thảo văn bản
- Am hiểu luật lao động
- Kinh nghiệm về set up các quy trình thử tục về công tác hành chính, nhân sự đối với các công ty mới thành lập.