Thông tin ứng viên


Nguyễn Thái Học

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 22/12/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 13/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Nhân viên bán hàng, Quản lý cửa hàng

Đại học

2 năm

Bưu chính viễn thông
Tư vấn sản phẩm dịch vụ tương ứng tới khách hàng.
Xử lý báo hỏng các trường hợp trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
Giải quyết khiếu nại liên quan tới quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng
Chăm sóc khách hàng tiềm năng, thân thiết

Tập đoàn Hoa Sao chi nhánh Hải Phòng
(từ 03/2015 đến 03/2017)

Nhân viên

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bán hàng/Khuyến mại/Tiếp thị

5-6 triệu

Giao tiếp khách hàng, tư duy, làm việc nhóm, độc lập, khiếu thẩm mỹ, giải quyết vấn đề, quản lý

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hải
Hải Dương
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần hồng nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Kha
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Hà Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM HUY DŨNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Khánh Huyền
Hải Phòng