Thông tin ứng viên


Nguyễn Thái Học

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 22/12/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 13/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Nhân viên bán hàng, Quản lý cửa hàng

Đại học

2 năm

Bưu chính viễn thông

Tập đoàn Hoa Sao chi nhánh Hải Phòng

Nhân viên

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bán hàng/Khuyến mại/Tiếp thị

7-10 triệu

Giao tiếp khách hàng, tư duy, làm việc nhóm, độc lập, khiếu thẩm mỹ, giải quyết vấn đề, quản lý