Thông tin ứng viên


Mai Thanh Minh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/02/1991
 Lượt xem: 2    Cập nhật ngày: 12/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Cao đẳng

1 năm

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


thỏa thuận

Điện công nghiệp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn thị tuyết
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Nãm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Quang Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô văn luyện
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuý Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
minhanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Biên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hoàng Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm kim Chi
Hải Phòng