Thông tin ứng viên


Mai Thanh Minh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/02/1991
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 12/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Cao đẳng

1 năm

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


thỏa thuận

Điện công nghiệp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trịnh Quốc Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Văn Hùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Duy Kháng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
khổng hữu lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Thoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng văn Ngà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Tuan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Minh Thắng
Hải Phòng