Thông tin ứng viên


Mai Văn Chung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/05/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 12/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Sale

Đại học

Không yêu cầu

Hàng Hải/Vận tải biển
Đảm nhận chức danh thủy thủ trên tàu

Pvtrans Ship Managament Company
(từ 05/2016 đến 09/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng/Khuyến mại/Tiếp thị
Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
Hàng Hải/Vận tải biển

8-15 triệu

* Giao tiếp, đàm phán thuyệt phục khách hàng.
* MS officer software
* Tiếng Anh
* Làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Minh Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hải
Hải Dương
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Đức Xuân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần hồng nhung
Hải Phòng