Thông tin ứng viên


Mai Văn Chung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/05/1993
 Lượt xem: 1    Cập nhật ngày: 12/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Sale

Đại học

Không yêu cầu

Hàng Hải/Vận tải biển
Đảm nhận chức danh thủy thủ trên tàu

Pvtrans Ship Managament Company
(từ 05/2016 đến 09/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng/Khuyến mại/Tiếp thị
Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
Hàng Hải/Vận tải biển

8-15 triệu

* Giao tiếp, đàm phán thuyệt phục khách hàng.
* MS officer software
* Tiếng Anh
* Làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Quang Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuý Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thiết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Quốc Chủng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị thuý nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Minh Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn Mạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Văn Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thúy Hải
Hải Phòng