Thông tin ứng viên


Mai Văn Chung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/05/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 12/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Sale

Đại học

Không yêu cầu

Hàng Hải/Vận tải biển
Đảm nhận chức danh thủy thủ trên tàu

Pvtrans Ship Managament Company
(từ 05/2016 đến 09/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng/Khuyến mại/Tiếp thị
Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
Hàng Hải/Vận tải biển

8-15 triệu

* Giao tiếp, đàm phán thuyệt phục khách hàng.
* MS officer software
* Tiếng Anh
* Làm việc nhóm