Thông tin ứng viên


Hà Ngọc Ánh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 08/03/1995
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 12/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Đại học

1 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

Công ty TNHH Hiền Tăng

Nhân viên

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


Chưa cập nhật.

- Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp- Học Viện Tài chính
- TOEIC 520
- Microsoft Office tốt
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, khả năng cầu tiến