Thông tin ứng viên


Vũ Thị Dung

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/07/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 11/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

2 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
Thực hiện các công việc cơ bản của một kế toán như :
+ Xuất hóa đơn giá trị gia tăng
+ Theo dõi thu chi nội bộ .
+ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
+ Kiểm tra công nợ.
+ Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng
+ Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Công ty TNHH XNK và Tiếp vận Bình Minh
(từ 10/2015 đến 08/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

4-7 triệu

Chưa cập nhật.