Thông tin ứng viên


Vũ Thị Dung

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/07/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 11/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

2 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

Công ty TNHH XNK và Tiếp vận Bình Minh

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

4 - 7 triệu

Chưa cập nhật.