Thông tin ứng viên


Vũ Thị Dung

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/07/1993
 Lượt xem: 3    Cập nhật ngày: 11/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

2 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
Thực hiện các công việc cơ bản của một kế toán như :
+ Xuất hóa đơn giá trị gia tăng
+ Theo dõi thu chi nội bộ .
+ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
+ Kiểm tra công nợ.
+ Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng
+ Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Công ty TNHH XNK và Tiếp vận Bình Minh
(từ 10/2015 đến 08/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

4-7 triệu

Chưa cập nhật.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hoàng Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thiết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Tuyết Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đình Kiên
Thanh Hóa
Ảnh đại diện
Đào Bá Trình
Hải Phòng