Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Phú

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/10/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 11/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.sửa chữa máy tàu thủy

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng

4-7 triệu

Chưa cập nhật.