Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Phú

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/10/1993
 Lượt xem: 2    Cập nhật ngày: 11/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.sửa chữa máy tàu thủy

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng

4-7 triệu

Chưa cập nhật.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Văn Nãm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ngô văn luyện
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Cương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Lực
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Văn Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thái Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
PHẠM VĂM THÊM
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm công nguyên
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyen van Thang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lã Văn Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đăng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm văn hoan
Thái Bình