Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Phú

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/10/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 11/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.sửa chữa máy tàu thủy

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng

4-7 triệu

Chưa cập nhật.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đặng văn Ngà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Văn Long
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phan Văn Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Khánh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Quốc Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐINH QUANG THÂN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lã Văn Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Ánh
Hải Phòng