Thông tin ứng viên


Nguyễn Thu Thủy

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/09/1990
 Lượt xem: 3    Cập nhật ngày: 10/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông
Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý

2-3 triệu

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hoàng Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Đình Kiên
Thanh Hóa
Ảnh đại diện
Chu Thị Thu Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Văn Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thúy Hải
Hải Phòng