Thông tin ứng viên


Nguyễn Thu Thủy

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/09/1990
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 10/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông
Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý

2-3 triệu

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐINH THỊ ANH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Hiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Thị Thanh Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Bá Trình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Hằng
Hải Phòng