Thông tin ứng viên


Nguyễn Thu Thủy

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/09/1990
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 10/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông
Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý

3-5 triệu

Chưa cập nhật