Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Như Quỳnh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/10/1992
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 08/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Nhân viên tư vấn, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng

Đại học

1 năm

Nhân viên kinh doanh
Chưa cập nhật.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
(từ 10/2016 đến 09/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng/Khuyến mại/Tiếp thị
Nhân viên kinh doanh

6-10 triệu

- Kỹ năng thuyết trình.
- Kỹ năng tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc nhóm