Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Như Quỳnh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/10/1992
 Lượt xem: 5    Cập nhật ngày: 08/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên tư vấn, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng

Đại học

1 năm

Nhân viên kinh doanh
Chưa cập nhật.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
(từ 10/2016 đến 09/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng/Khuyến mại/Tiếp thị
Nhân viên kinh doanh

6-10 triệu

- Kỹ năng thuyết trình.
- Kỹ năng tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Quang Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuý Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thiết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Quốc Chủng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Tú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn Mạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Văn Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thúy Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thanh Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Thị Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng