Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Như Quỳnh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/10/1992
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 08/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Nhân viên tư vấn, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng

Đại học

1 năm

Nhân viên kinh doanh
Chưa cập nhật.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
(từ 10/2016 đến 09/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng/Khuyến mại/Tiếp thị
Nhân viên kinh doanh

6-10 triệu

- Kỹ năng thuyết trình.
- Kỹ năng tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
khổng hữu lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hải
Hải Dương
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Đức Xuân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần hồng nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Kha
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Hà Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng văn Hà
Hải Phòng