Thông tin ứng viên


Vũ Thị Mai Oanh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/04/1994
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 08/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

thỏa thuận

Chưa cập nhật.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
khổng hữu lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Thoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Đoan Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ĐINH THỊ ANH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hồng Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Hiệp
Hải Phòng