Thông tin ứng viên


Nguyen Van Tien

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Nam Định - Sinh ngày: 01/12/1991
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 07/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Hóa Học/ Kiểm nghiệm.

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Hoá học- Sinh học
QA- QC/ Thẩm định/ Giám định

5-6 triệu

Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời gian chặt chẽ.
• Có khả năng làm việc theo nhóm và cá nhân.
• Chứng chỉ Tiếng anh Toeic 450.
• Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề cẩn thận.
• Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
• Có khả năng thích nghi tốt