Thông tin ứng viên


Nguyen Van Tien

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Nam Định - Sinh ngày: 01/12/1991
 Lượt xem: 3    Cập nhật ngày: 07/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hóa Học/ Kiểm nghiệm.

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Hoá học- Sinh học
QA- QC/ Thẩm định/ Giám định

5-6 triệu

Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời gian chặt chẽ.
• Có khả năng làm việc theo nhóm và cá nhân.
• Chứng chỉ Tiếng anh Toeic 450.
• Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề cẩn thận.
• Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
• Có khả năng thích nghi tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Bá Vượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn bảo hạnh phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lâm Thị Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ho
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Bình Trọng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đại Tôn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Đình Khang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thu Thuỳ
Hải Phòng