Thông tin ứng viên


Nguyen Van Tien

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Nam Định - Sinh ngày: 01/12/1991
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 07/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Hóa Học/ Kiểm nghiệm.

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Hoá học- Sinh học
QA- QC/ Thẩm định/ Giám định

5-6 triệu

Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời gian chặt chẽ.
• Có khả năng làm việc theo nhóm và cá nhân.
• Chứng chỉ Tiếng anh Toeic 450.
• Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề cẩn thận.
• Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
• Có khả năng thích nghi tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Pham Tuan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phú Bẩy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
pham văn thuận
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Quốc Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Duy
Hải Phòng