Thông tin ứng viên


Trịnh Thị Lan Anh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/04/1988
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 07/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Kế toán, hành chính văn phòng

Đại học

5 năm

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

thỏa thuận

Chuyên môn kế toán.
Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng.
Dùng được phần mềm kế toán.