Thông tin ứng viên


Trịnh Thị Lan Anh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/04/1988
 Lượt xem: 1    Cập nhật ngày: 07/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán, hành chính văn phòng

Đại học

5 năm

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

thỏa thuận

Chuyên môn kế toán.
Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng.
Dùng được phần mềm kế toán.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đào Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
minhanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm kim Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Đặng Mai Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thiết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Tuyết Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Mơ
Chưa cập nhật.