Thông tin ứng viên


vũ tân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 16/07/1993
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 07/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


Chưa cập nhật.

Tiếng anh ở mức trung bình. điểm toeic :600.
Sử dụng thành thạo máy tính, và các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoin