Thông tin ứng viên


Vũ Thanh Tân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/07/1993
 Lượt xem: 5    Cập nhật ngày: 03/10/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán

Đại học

2 năm

Giao nhận/ vận chuyển/ kho bãi
Tôi chịu trách nhiệm về hàng hóa, tiền mặt.
Thủ kho:
- Sắp xếp hàng hóa trong kho một cách hợp lý. thuận tiện cho việc kiểm đếm, xuất hàng. hàng cũ xuất trước, hàng mới xuất sau
- Hàng ngày, Nhận đơn hàng từ quản lý, sales. lập dang sách hàng hóa thiếu. lập kế hoạch công việc cho nhân viên chở hàng (mua hàng, giao hàng) và giao công việc cụ thể cho từng người.
- Giám sát việc xuất nhập hàng hóa. đảm bảo xuất nhập đủ sô lượng, đúng mặt hàng, quy cách, chất lượng theo hóa đơn mua bán hàng.
- Khi có hàng hóa khách trả lại, ghi sổ sách đầy đủ để báo cáo quản lý.
- Đảm bảo số lượng thực tế đúng với số lượng trên sổ sách.
- Kiểm kê định kì.
Thủ quỹ:
- Thu và chi đúng số tiền theo hóa đơn mua hàng và bán hàng.
- Bảo quản hóa đơn mua bán.Cuối ngày lập sổ quỹ tiền mặt
Kế toán nội bộ:
- Bảo quản và tập hợp hóa đơn mua bán hàng hóa theo từng ngày.
- Chấm công
- Cung cấp thông tin cần thiết cho kế toán thuế.


Công ty Đức Thiện
(từ 07/2015 đến 06/2017)

Cố vấn/Giám sát

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

thỏa thuận

Tiếng anh ở mức trung bình. điểm toeic :600. Có thể giao tiếp tiếng anh cơ mức cơ bản.
Sử dụng thành thạo máy tính, và các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoin.

Gợi ý ứng viên tương tự