Thông tin ứng viên


Nguyễn Quốc Hưng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/08/1992
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 06/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Đại học

1 năm

Bảo hiểm/ tư vấn

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam

Nhân viên

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


Chưa cập nhật.

Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point
Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp Tiếng Anh
Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, có thể làm việc theo nhóm