Thông tin ứng viên


Nguyễn Quốc Hưng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/08/1992
 Lượt xem: 5    Cập nhật ngày: 06/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Đại học

1 năm

Bảo hiểm/ tư vấn
Nhân viên kiểm soát nội bộ:
- Giám sát, hướng dẫn đại diện kinh doanh làm việc đúng theo quy chế của công ty.
- Kiếm tra, đánh giá mức độ rủi ro của các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
- Điều tra và xử lí các vi phạm về quy chế.
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
(từ 01/2017 đến 06/2017)

Nhân viên

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


thỏa thuận

Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point
Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp Tiếng Anh
Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, có thể làm việc theo nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn thị tuyết
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Nãm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Quang Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô văn luyện
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuý Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
minhanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Biên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hoàng Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm kim Chi
Hải Phòng