Thông tin ứng viên


Nguyễn Quốc Hưng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/08/1992
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 06/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Đại học

1 năm

Bảo hiểm/ tư vấn
Nhân viên kiểm soát nội bộ:
- Giám sát, hướng dẫn đại diện kinh doanh làm việc đúng theo quy chế của công ty.
- Kiếm tra, đánh giá mức độ rủi ro của các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
- Điều tra và xử lí các vi phạm về quy chế.
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
(từ 01/2017 đến 06/2017)

Nhân viên

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


thỏa thuận

Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point
Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp Tiếng Anh
Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, có thể làm việc theo nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trịnh Quốc Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Văn Hùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Duy Kháng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
khổng hữu lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Thoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng văn Ngà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Tuan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Minh Thắng
Hải Phòng