Thông tin ứng viên


Nguyễn Ngọc Linh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/08/1995
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 06/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Hành chính nhân sự/Biên phiên dịch

Đại học

Không yêu cầu

Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng

Tiệm giặt là công cộng (partime)

Cố vấn/Giám sát

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ/Biên dịch/Phiên dịch
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

Thỏa thuận

+Kĩ năng giao tiếp tốt
+Tiếng anh: nghe , nói , đọc , viết tốt
+Tin học văn phòng thành thạo word , exel , powerpoint
+Có khả năng làm việc độc lập
+Chịu được áp lực công việc