Thông tin ứng viên


Đinh Quang Khánh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/04/1987
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 06/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Nhân Viên IT

Đại học

Trên 5 năm

IT phần cứng/ phần mềm

Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng/ phần mềm

7-10 triệu

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe After Effects