Thông tin ứng viên


Nguyễn Ngọc Tú

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 02/09/1980
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 06/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Xây dựng, bất động sản

Kỹ sư

Trên 5 năm

Bất động sản

Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng

Nhân viên

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bất động sản
Xây dựng/Kiến trúc

Trên 10 triệu

Là kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có 8 năm kinh nghiệm công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Ngô Quyền - Hải Phòng từ năm 2009 đến nay, sử dụng thành thạo acad, office, am hiểu sâu các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, quản lý đô thị, xây dựng.