Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thu Hường

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/10/1995
 Lượt xem: 3    Cập nhật ngày: 05/09/2017
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Phạm Thị Thu Hường - Kế toán

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

thỏa thuận


Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn chặt chẽ.
• Có khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm và cá nhân.
• Có thể giao tiếp tiếng anh.
• Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề, cẩn thận và tỉ mỉ.
• Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
• Có thể làm việc ngoài giờ.
• Có khả năng thích nghi tốt

Gợi ý ứng viên tương tự