Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thu Hường

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/10/1995
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 05/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Phạm Thị Thu Hường - Kế toán

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

thỏa thuận


Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn chặt chẽ.
• Có khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm và cá nhân.
• Có thể giao tiếp tiếng anh.
• Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề, cẩn thận và tỉ mỉ.
• Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
• Có thể làm việc ngoài giờ.
• Có khả năng thích nghi tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trịnh Quốc Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Đoan Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ĐINH THỊ ANH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Yến Hoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Xuan Huong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Đức Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Linh
Hải Phòng