Thông tin ứng viên


Vũ phú Mạnh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/06/1966
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 05/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


1.Tư vấn giám sát xây dựng, kết cấu thép, thiết bị cơ khí. 2.Kỹ thuật thi công, quản đốc, phó quản đốc gia công kết cấu thép, thiết bị cơ khí

Đại học

Trên 5 năm

Xây dựng/Kiến trúc

Công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng
Xây dựng/Kiến trúc

Thỏa thuận

- Thành thạo Word, Excel, Autocad, Project, Sap2000, internet, email.
- Đọc thành thạo bản vẽ thiết kế tiếng Anh.
- Thành thạo hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán công trình.
- Thành thạo các qui trình giám sát, thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình xây dựng nhóm A.